top of page

Fúinn

Inspioráid a Lorg i Gach Cas

Is club pobail muid lonnaithe i gContae Átha Cliath Theas. Is é Club CLG na Seanchille (CLG na Seanchille) Club CLG áitiúil na Seanchille agus cuireann sé na Cluichí Gaelacha chun cinn go bródúil i gcroílár ár bpobal. Freastalaíonn ár gclub ar gach aois agus gach leibhéal scileanna, agus iad san iomaíocht ag Peil, Iománaíocht agus Camógaíocht.

Is eagraíocht dheonach é CLG na Seanchille atá maoinithe ag baill agus urraitheoirí an chlub.

academy_edited.jpg

Ár Misean

Is éard atá i gceist le Club CLG Seanchill ná cairde a dhéanamh, fanacht sláintiúil agus an-spraoi a bheith agat!

Cairde a Dhéanamh

Cuireann ár n-Acadamh deis iontach ar fáil do do leanbh fás agus forbairt i dtimpeallacht shábháilte shlán, ina dtugtar feabhas ar bhunscileanna aclaíocht, cothromaíochta agus comhordú chomh maith le scileanna tábhachtacha sóisialta. Deis iontach freisin chun cairde nua a dhéanamh lasmuigh den scoil.

Ag Spraoi

Tá spraoi agus rannpháirtíocht lárnach d’éiteas ár gclub, níl aon trialacha le cur ar na foirne agus muid ag tacú leis an nóisean go mbainfidh gach páiste triail as.

Stíl Mhaireachtála Ghníomhach Shláintiúil

Cuireann an club stíl mhaireachtála shláintiúil chun cinn freisin trínár rannpháirtíocht i gcláir ar nós fóram Óige CLG agus tionscnamh Club Sláintiúla CLG a dhíríonn ní hamháin ar leas coirp ach meabhrach ár mball. Mar chlub óg le béim ar fhoirne faoi aois táimid ag tnúth le tuairimí ár gceannairí amach anseo a chloisteáil.

Spiorad Pobail

Tá an pobal i gcroílár Chlub CLG na Seanchille, bíonn go leor gníomhaíochtaí ar siúl ar shiúl ó na páirceanna, ó thiomsú airgid do charthanachtaí áitiúla, ó óstáil Operation Transformation go dtí tacaíocht a thabhairt ar son ár bpobal ar son áiseanna dóthanacha caitheamh aimsire ní hamháin do CLG ach do. an phobail i gcoitinne.  Tá go leor deiseanna ann más mian leat cabhrú le do phobal a fheabhsú – bígí linn!

Cuimhní Cinn

Buaicphointí an fhéilire sóisialta / spóirt iad turais rialta go Páirc an Chrócaigh chun tacú le foirne éagsúla Bhaile Átha Cliath … an amhránaíocht ar na busanna, an sult a bhaineann le dul isteach i bPáirc an Chrócaigh, tábhacht an chluiche (nó b’fhéidir an siopa sneaiceanna a bheith ann), tuilleadh amhránaíocht & torann ar an turas ar ais abhaile. Is imeachtaí iontacha iad seo agus mairfidh siad le fada i gcuimhne na n-óg agus na sean.

Ag tacú lenár scoileanna

Bíonn seal rialta ag Oifigeach Cur Chun Cinn Cluichí an chlub “Coach Steve” i ngach ceann dár mbunscoileanna áitiúla – Ráth Michíl, Naomh Anna, Scoil Mhuire & Gaelscoil Phádraig – áit a dtugann sé tacaíocht don fhoireann trí oiliúint a sholáthar do na páistí. 

bottom of page