top of page
Shankill-GAA-Child-Safeguarding-Statement-2021-2022-pdf.jpg
Eolas Leasa Leanaí

Tá Club CLG na Seanchille tiomanta go hiomlán don timpeallacht is sábháilte agus is féidir a chruthú agus a chothabháil do gach duine óg a ghlacann páirt inár ngníomhaíochtaí. Déanaimid ár ndícheall gach beart praiticiúil a dhéanamh chun leanaí a chosaint ó aon chineál mí-úsáide, díobhála, idirdhealaithe nó táireach inaitheanta agus tá meas againn ar a gcearta, a mianta agus a mothúcháin. Tá Oifigeach Leanaí ainmnithe agus Oifigeach Idirchaidrimh Ainmnithe ag Seanchill, mar is gá faoi Threoirlínte CLG Ár gCluichí – Ár gCód, a bhfuil a gceapacháin lárnach do bheartas an Chlub ar Leas Leanaí. Iarraimid ar gach duine atá bainteach leis an gclub tacú leo agus comhoibriú leo ina gcuid dualgas tábhachtach. Más ball óg thú atá buartha faoi do chóireáil laistigh den chlub nó más ball fásta nó tuismitheoir a bhfuil aon imní ort faoi leas linbh, déan teagmháil leis na hoifigigh thíos.

Ráiteas um Chosaint Leanaí

Tá CLG na Seanchille tiomanta do chur i bhfeidhm an Ráitis um Chosaint Leanaí thíos agus na polasaithe agus nósanna imeachta um chumhdach leanaí a thacaíonn lenár rún leanaí agus daoine óga a choinneáil sábháilte ó dhochar agus leas á baint as ár seirbhís. Chun cóip a fháil dár Ráiteas Club, Measúnú Riosca um Chosaint Leanaí nó chun aon cheist nó ábhar imní a ardú déan teagmháil lenár nOifigeach Leanaí, Claire Miller, le do thoil.

bottom of page